TVG UAB bendroji privatumo politika

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su TVG bendradarbiavimo partneriais. Tvarkant TVG partnerių ir produktų ar paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, taikomais ES teisės aktais ir šia Privatumo politika. Be to, produktų ar paslaugų  galutinių vartotojų asmens duomenis TVG naudoja tik tiek, kiek to reikia reikiamų produktų ar paslaugų teikimui ir veikimui užtikrinti.

Privatumo apsauga TVG UAB

Mes manome, kad rūpintis mūsų partnerių, jų klientų ir produktų ar paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenų privatumu bei apsauga yra labai svarbu. TVG visada buvo atvira su savo partneriais, todėl parengėme privatumo apsaugos politiką, kurioje paaiškiname, kaip asmens duomenys renkami bei kaip ir kada naudojami.

Kokie asmens duomenys tvarkomi?

TVG UAB tvarkomų asmens duomenų tipas priklauso nuo produkto arba internetinės paslaugos. Toliau pateikiame kelis pavyzdžius.

  • Kai internetinėje TVG debesies produktų ir paslaugų teikimo platformoje užregistruojame bendradarbiavimo partnerį, įrašome partnerio prisijungimo duomenis, jo vardą, pavardę ir el. pašto adresą bei renkame statistinius duomenis, kaip partneris naudoja šią platformą, kad galėtume gerinti bendrą jos funkcionalumą.
  • Kai internetinėje TVG debesies produktų ir paslaugų teikimo platformoje įsigyjamas produktas ar paslauga, išsaugome informaciją, kurios reikia šiai operacijai įvykdyti ir sąskaitai faktūrai paruošti. Tokia informacija apima atitinkamo galutinio vartotojo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį arba el. pašto adresą.
  • TVG naudoja slapukus ir kaupia duomenis apie svetainės lankytojus bei interneto reklamų peržiūras.

Kokiam tikslui naudojama informacija?

TVG kaupia asmens duomenis, kad užtikrintų paslaugų teikimą, įgyvendintų įstatyminius reikalavimus ir pagerintų paslaugų kokybę.

Remdamasi šia informacija TVG UAB gali siųsti savo partneriams pasiūlymus ir kitus su abipusiu bendradarbiavimu susijusius pranešimus. TVG nesiųs nereikšmingų pranešimų, t. y. bus siunčiami tik tokie pranešimai, kurie, TVG nuomone, bus aktualiausi. Kaip ir kitų rinkodaros pranešimų atveju partneriai turi teisę atsisakyti tokios informacijos atsiųsdami prašymą adresu info@tvg.lt

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

TVG asmens duomenis tvarko tik esant bent vienam iš toliau nurodytų pagrindų.

  • Tvarkyti asmens duomenis reikia norint parduoti produktą arba sudaryti paslaugų teikimo sutartį.
  • Bendradarbiavimo partneris, kaip duomenų subjektas, yra davęs sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Partneris gali atšaukti savo sutikimą toliau tvarkyti asmens duomenis, atsiųsdamas TVG pranešimą.
  • Asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant apginti teisėtus TVG interesus ir užtikrinti, kad abi šalys vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus.

Kaip ilgai saugomi asmens duomenys?

Siekdama įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išdėstytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, TVG asmens duomenis saugos tiek, kiek to reikia iš anksto nustatytam tikslui įgyvendinti, nebent teisės aktuose nurodytas ilgesnis saugojimo laikotarpis. Įvairių duomenų tipų saugojimo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo jų paskirties.

Kas gali pasiekti duomenis?

Prieigą prie mūsų bendradarbiavimo partnerių ir produktų ar paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenų turi tik TVG UAB darbuotojai, kuriems tokie duomenis reikalingi profesiniais tikslais.

TVG niekada neparduoda asmens duomenų trečiosioms šalims.

Asmens duomenų perdavimas į kitas šalis

Visi TVG surinkti asmens duomenys saugomi Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje arba JAV organizacijose, kurios atitinka Privatumo apsaugos (angl. Privacy Shield) reikalavimus.

Atsižvelgdama į pasaulinį informacinių technologijų pobūdį ir dabartinius technologinius sprendimus, asmens duomenims apdoroti TVG naudoja kitose šalyse veikiančias debesies paslaugas. TVG naudojasi tokių debesies paslaugų teikėjų kaip „Microsoft“, taip pat „Adobe“ duomenų centro paslaugomis.

Bet koks asmens duomenų perdavimas į kitas šalis atliekamas tik vadovaujantis taikomais ES asmens duomenų apsaugos teisės aktais.

Prieiga prie informacijos ir jos taisymas

TVG nori užtikrinti, kad saugomi asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti. Bendradarbiavimo partneriai gali prašyti atnaujinti asmens duomenis, jei jie netikslūs arba pasenę. Be to, partneris gali prašyti panaikinti informaciją apie jį, jei nebėra teisinio pagrindo toliau ją tvarkyti.

Asmens duomenų valdytojo kontaktinė informacija

TVG veikia kaip savo partnerių ir produktų ar paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenų valdytojas, su kuriuo galima susisiekti el. pašto adresu info@tvg.lt arba paštu: TVG UAB, Laisvės pr. 77B, Vilnius LT-06122